(21.05.2019) Kjære dere. Her kan dere lese hva vi støtter i Norge og hvorfor vi ser dette som viktig for dere, Vi jobber for å få til flere forskinger prosjekter til dere her i Norge og muligheter for at dere kan delta på forskning utenfor Norge og da med de Norske ALS forskere i samarbeid:

Joel Glover ved Nasjonalt senter for stamcelleforskning er med i et EU konsortium som jobber mot etablering av multinasjonale kliniske forsøk på ALS. De har en søknad under vurdering i EUs Horizon 2020 program der det skal utprøves en kombinert behandling bestående av stamceller og nanopartikler som «suger opp» proteinaggregater som klumper seg sammen i motoriske nerveceller som er angrepet av ALS. Disse proteinaggregatene er implisert i spredningen av sykdommen fra en motorisk nervecelle til en annen, og tanken er å hindre spredningen slik at sykdommen stoppes på et tidlig stadium. Behandlingen er prøvd ut i preliminære forsøk på rotter og gir en økt overlevelse. Horizon 2020 prosjektet, dersom det blir innvilget, skal undersøke dette nærmere i ulike dyremodeller og i humane in vitro modeller av ALS som Glovers gruppe har etablert, blant annet ved bruk av iPS celler fra norske ALS pasienter. Til slutt vil prosjektet munne ut i et klinisk Fase 1 forsøk.

Glover har igjennom dette konsortiet dannet gode kontakter med ALS-forskere i Italia og Spania som har gjennomført flere kliniske forsøk på ALS og har stor erfaring på området. I tillegg til strategien nevnt i Horizon 2020-prosjektet, er et klinisk forsøk på gang i Spania som innebærer injeksjon av vekstfaktorer i musklene til ALS pasienter. Glover og hans spanske kolleger har en dialog gående om muligheter for å igangsette et lignende klinisk forsøk i Norge.

 

Share This