(27.05.2019) Stiftelsen ALS Norge har fått til forskning i Norge, og dette er noe av det vi kan dokumentere at vi har fått i gang.

  • Stamcelle forskning på ALS.
  • Grunnforskning på ALS.
  • Genetisk testing på ALS.
  • Klinisk forskning på ALS.
  • Miljøfaktor forskning på ALS. (alger, miljøfaktorer)
  • Forskning på Kognitiv svikt og ALS.
  • Vi støtter også forskning på A hus: Forekomst og årsak til ALS.
  • Vi setter også inn midler til oppstart av ALS registret ved St Olav i Trondheim nå i nærmeste fremtid (sommeren 2019)
Share This