I denne studien har Trygve Holmøy og jeg ved Ahus slått oss sammen med flinke folkehelse-forskere (Haakon Meyer og Hein Stigum ved Folkehelseinstituttet).

Vår studie påviser en kobling mellom kroppsbygning og risiko for å utvikle ALS. Men for ALS, annerledes enn for de fleste andre sykdommer, så er høy BMI og vektoppgang forbundet med lav sykdoms-risiko.

Det har en stund blitt spekulert i en slik sammenheng, men det har vært veldig vanskelig å påvise. Forskere vil i tilfellet være avhengig av å kunne følge store populasjoner over lang tid. Her kommer våre unike skandinaviske helseundersøkelser og helseregistre inn. Vi brukte informasjon fra den store nasjonale tuberkulosescreeningen foretatt på 60 og 70 tallet. Statens skjermbildefotografering reiste da land og strand rundt med busser og båter. Alle (det var obligatorisk) individer over skolepliktig alder ble registrert med skjermbilder, høyde og vekt, samt vaksinasjonsstatus. Nær 2 millioner nordmenn ble undersøkt, og heldigvis er informasjonen blitt spart på. For å kunne «følge» disse og se hvordan det gikk med dem, så koblet vi informasjonen derfra opp til senere helseundersøkelser (mange!) og helseregistre som dødsårsaksregisteret og norsk pasientregister. Vi fikk da informasjon om vektendring, livsstil og hvem som hadde blitt diagnostisert med ALS (nær 3000).

Resultatene viser at fete mennesker (BMI mer enn 30) hadde 34 prosent lavere ALS risiko sammenlignet med de som var slanke (BMI mellom 18 og 22.5). Overvektige (BMI mellom 25-30) hadde 18 prosent lavere risiko. De som over tid la på seg mest hadde 37 prosent lavere ALS risiko sammenlignet med de som holdt stabil vekt eller opplevde vektnedgang. Resultatene forble uforandret når vi justerte for røyking og fysiske aktivitet.

Størrelsen på antall deltagere i denne studien gjør at man nå endelig kan fastslå denne sammenhengen mellom vekt og ALS risiko. Studien løser ikke «ALS-gåten, men gir grunnlag for å fokusere letingen etter muligheter til å forebygge og behandle sykdommen på faktorer som er knyttet til kroppens energiomsetning. Dette er et viktig steg framover for en alvorlig sykdom uten kjent årsak og effektive behandlingsmuligheter.

Studien er publisert i Neurology, et høyt rangert amerikansk tidsskrift. Forskningen vår utløste også en lederartikkel i samme tidsskrift, der tema ble viet ekstra oppmerksomhet.

I forbindelse med denne studien har vi mottatt svært kjærkommen støtte fra ALS Norge. Vi er veldig takknemlige!

Vennlig hilsen Ola Nakken

Share This