(24.08.2019) Nytt forskningssenter Neuro-sys Med Bergen åpner offisielt 17 oktober 2019.

Etter at Norges første forskningssenter for klinisk behandling, Neuro-SysMed offisielt åpnes 17. oktober 2019, underveis vil det komme fortløpende informasjon om alle prosjekter, hvem som kan delta og hvordan du kan kontakte senteret.

Denne informasjonen vil bli tilgjengelig både via egen webside, på alsnorge.no og hos nevrologiske avdelinger.

Senteret har som mål å kunne ta imot henvendelser fra brukere over hele landet dette skal bli et nasjonalt tilbud.

Klinisk forskning vil si behandlingsform, dette gir håp om at ALS gåten kan løses, når kan vi dessverre ikke si, men vi vet at dagen kommer! Det er satt høye krav til og mål for senterets arbeid, men Professor Haris er offensiv og har troen på at de skal lykkes. – Vi skal oppdage og utvikle ny og banebrytende behandling for pasienter med Parkinson, ALS, MS og demens. For pasientene vil dette bety enormt mye, sier Harris.

ALS Norge ser fram til et godt samarbeid, og har stor tro på at mange mennesker med ALS virkelig ser fram til å kunne bidra aktivt i de forskningsstudier senteret vil igangsette.

Etter et utrolig flott og spennende møte i går ang. Oppstart av klinisk forskning på Neuro-SysMed vil vi i ALS Norge delta aktiv som brukerråd medvirkning og ha et tett samarbeid med dem i Bergen.

Vi ber også dere som går ut i media om ALS om også å nevne dette viktige forskning senteret oppgave og de andre viktige forskning prosjektene vi har fått i gang i Norge som Grunnforskning på ALS ved NTNU og Stamcelle (IPS) forskning i Oslo.

Vi ser frem til oktober med håp og spenning for dette gir håp! Merk deg likegodt navnet Neuro-SysMed.

Share This