Administrasjon

Styret, faggruppen og barne – og ungdomsgruppen i stiftelsen består av mennesker med god kunnskap om ALS. Vi vet hva både pasienten og pårørende går gjennom, og vi er her for å hjelpe.

Styret

Trygve W. Nodeland, styreleder. Jurist med yrkeserfaring fra departement, Oslo kommune, som dommerfullmektig, i næringslivet og som privatpraktiserende advokat. Bred erfaring gjennom tillitsverv i kultur-, arbeids- og næringsliv. Medlem av kontrollutvalget i Wikimedia Norge.

Betty Bakken Kleppe

Nina Høisæter

Marit Stensen

Cato Midtdal

Mona Bahus, daglig leder

Administrasjon

Mona Bahus

Mona Bahus

Daglig leder og grunnlegger

Mona er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, skolert som likeperson og har vært daglig leder i stiftelsen siden 2020. Hun deltok i grunnleggelsen av ALS Norge i 2008, etter at hennes far døde av sykdommen. Mona bidro til etablering av ny forskning på ALS i Norge i 2016, og har siden arbeidet for å styrke finansieringen av denne forskningen. Hun er opptatt av å utvikle likepersonenes kompetanse i sorgarbeidet og å forenkle lovverket til fordel for ALS-pasienter.

post@alsnorge.no 

Valgkomite

Jarle Minnesjord

Jarle Minnesjord

Valgkomite

minnesjord@hotmail.com

Jarle Minnesjord er bosatt i Sandnes og arbeider som prest på Jæren. Han har i flere år vært engasjert som pårørendekontakt knyttet til stiftelsen ALS Norge.

Jarle er opptatt av at familier som rammes av ALS, har mulighet for å kontakte en person som har forståelse for situasjonen. 

Deniz-Reza Rasmussen

Deniz-Reza Rasmussen

Valgkomite

beautybyreza@gmail.com

Utdannet injeksjonssykepleier og har en bred erfaring i respirator, sug, hostemaskin og kurativ samt palliativ behandling. Deniz-Reza er opprinnelig fra Danmark, men flyttede til Alta for at utvide horisonten og lære nye ting. Deniz-Reza har vært i kretsbestyrelsen for DSR (Dansk Sykepleier Råd) og har gjennom karrieren stiftet flere frivillige organisasjoner som hjelper både kommuner og staten i omsorgssektoren.

Marita Terese Bru

Marita Terese Bru

Leder valgkomité

marita.bru2209@gmail.com

48 år, LIS1 lege ved Voss sjukehus.

Jobbet over 20 år som assistent i hjemmetjenesten for psykisk utviklingshemmede. Jobbet i studietiden i hjemmesykepleien og på legevakt. Biologi grunnfag. Engasjert i natur-og miljøvernorganisasjoner. Styremedlem i naturvernforbundet Nordhordland. Vararepresentant i nåværende kommunestyre. Talsperson i aksjonsgruppa «nei til rasering av Øksnesmarka».

Gift, 2 barn og 2 barnebarn. Er glad i å være ute i naturen.

Morfar døde av ALS i 1990.

Diagnosekontakt

Freddy Olden

Freddy Olden

Diagnosekontakt

freddyolden@hotmail.com

Freddy Olden er 50 år gammel og bor i Trondheim sammen med sin datter Vilde på 15 år. Freddy fikk diagnosen ALS i 2011 og måtte gjennom mange «kamper» før han oppnådde det han kjempet for: Å få leve et godt liv akkurat som han vil leve det!

Les mer: https://www.freddyolden.no/

Jon Blamire

Jon Blamire

Diagnosekontakt

Jon Blamire var født i 1964 og er gift med Sarah. De har 3 voksne datter i 3 forskjellige land. Jon er engelsk, men behersker norsk rimelig bra. Han fikk ALS diagnosen i 2016, og klarer å bo hjemme med gode hjelp av Sarah og BPA assistenter og hjemmetjenesten. kommunikasjon må stort sett blir via e-post. Jon har e-post: jonblamire@gmail.com

Barne og ungdomsgruppa:

Vi har godkjent likepersoner for barne- og ungdomsgruppa. En godkjent likeperson vil si at de er kurset og godkjent, og skrevet under et taushetspliktskjema. De har alle relasjoner til ALS, og vet hvordan det er å være ung og pårørende for ALS. De er her for deg.

Ønsker du å komme i kontakt med noen av likepersonene våre, kan de kontaktes på e-post eller via telefon.

De har også en lukket gruppe på facebook for dere som er mellom 13-25 år. Den finner du HER

Du kan også skrive en e-post til dem på: post@alsnorge.no 


Revisor og regnskap:

Regnskapskontor:
OCON Regnskap AS
org. nr: 984545045

Revisor:
Årnes Revisjon AS
org. nr: 850249652

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This