Stiftelsens formål

Vi støtter forskning og behandling av ALS i Norge.

Stiftelsen har som formål å støtte forskningen på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) samt behandling av sykdommen. Stiftelsen har også som formål å øke livskvaliteten for de med ALS, og for deres pårørende. Stiftelsen vil drive innsamling av midler for å kunne gi støtte til forskningen på ALS, og for å fremme denne forskningen. Stiftelsens formål vil også støtte andre ALS-prosjekter som foregår i Norge.

Vi har også et viktig mål med å øke kompetansen i Norge og få økt oppmerksomhet rundt sykdommen. Vårt mål er å gjøre alle kjent med hva ALS er og hva denne sykdommen gjør med de som blir rammet. Stiftelsen har egen barne- og ungdomsgruppe som har 100% fokus på de yngste pårørende.

Faggruppen i stiftelsen er tilgjengelig for å komme til din kommune og snakke om ALS.

Vi har spesialsykepleier fra Ahus som jobber til daglig med respirator, og kan komme til din kommune og gi en god å trygg opplæring om hjemmerespirator.

Stiftelsen har en egen likepersonsbrosjyre for voksne og for barn. Den kan dere få kostnadsfritt ved og ta kontakt med oss HER

I februar 2016 oppnådde vi et stort og viktig mål. Vi har klart å få til forskning i Norge på ALS. De har startet forskning i Oslo og i Trondheim.

Vi har lukket Facebook gruppe for voksne som dere finner HER

Barne- og ungdomsgruppa har sin lukket Facebook gruppe som du finner HER

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This