Administrasjon

Styret, faggruppen og barne – og ungdomsgruppen i stiftelsen består av mennesker med god kunnskap om ALS. Vi vet hva både pasienten og pårørende går gjennom, og vi er her for å hjelpe.

Styret

Tove Bergh

Tove Bergh

Styreleder ALS Norge

Har de siste 10 år arbeidet som seniorrådgiver i AHUS, i Samhandlings og helsefremmings avdelingen. Ledet flere prosjekter knyttet til å ivareta hele familien når alvorlig sykdom rammer. Inngår i Barns Beste nasjonale koordinatornettverk. Tidligere arbeidet som seksjonsleder innen psykisk helse., og som regionssjef og avdelingssjef innen IKT bransjen. Utdannelse bl.a.: Master familieterapi, Bachelor sykepleier, Bedriftsøkonomi, Verdibasert ledelse ved VID Diakonhjemmet og prosjektledelse ved Høyskolen i Agder. Bred ledelseserfaring.

Nina Torp Høisæter

Nina Torp Høisæter

Styremedlem ALS Norge

 Jeg er gift, har to barn og seks barnebarn. 

Er utdannet sykepleier og leder og har hatt større lederoppgaver i helsesektoren i over 30 år, både i offentlig og privat sektor. Jeg er grunder å har etablert selskaper innen helse og velferd. Er nå senior rådgiver, driver med forretningsutvikling og har flere styreverv. Er sterkt samfunnsengasjert og har hatt utallige verv i idretten og i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Gikk inn i styret for Stiftelsen ALS pga at min bror fikk ALS. Er imponert over hvor mye penger denne stiftelsen har samlet inn til forskning.

Betty Bakken Kleppe

Betty Bakken Kleppe

Styremedlem ALS Norge

Styreverv i ALS Norge
Styreverv i Nordhordland Demens forening
Bakgrunn: Hadde en far som hadde ALS
Utdanning: Vernepleier med lederutdanning
Marit Stensen

Marit Stensen

Styremedlem ALS Norge

Jeg har 4 grunner til å bidra inn  i ALS Norge: en død far, en død søster og to levende barn. Min store hovedinteresse er forskning på ALS. Ellers er jeg utdannet pedagog, og har både ledererfaring og rådgivererfaring på området. Dette håper jeg også kan bidra inn til arbeidet i ALS Norge.

Mona Bahus (Daglig leder)

Administrasjon

Mona Bahus

Mona Bahus

Daglig leder og grunnlegger

Mona er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, skolert som likeperson og har vært daglig leder i stiftelsen siden 2020. Hun deltok i grunnleggelsen av ALS Norge i 2008, etter at hennes far døde av sykdommen. Mona bidro til etablering av ny forskning på ALS i Norge i 2016, og har siden arbeidet for å styrke finansieringen av denne forskningen. Hun er opptatt av å utvikle likepersonenes kompetanse i sorgarbeidet og å forenkle lovverket til fordel for ALS-pasienter.

post@alsnorge.no 

Representantskap

Anette Tinglum

Anette Tinglum

Leder representantskap

Anette har jobbet 17 år i politiet og 20 år i sivile stillinger i privat sektor.

Hun har et varmt hjerte for ideelle virksomheter og organisasjoner, med bred erfaring fra ulike verv i Norske Kvinners Sanitetsforening lokalt og sentralt.

I tillegg til å lede representantskapet har hun verv som styrets nestleder på N.K.S. Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling AS.

Anette trives med ansvar, er strukturert og målrettet.

Hun er 62 år, nylig pensjonert, gift, har to barn og bor i Bærum.

Hanne Bugge Klem
Tiina Maarit Andersen 
Svein Otto Nilsen
Hans Petter Sveen

Barne og ungdomsgruppa:

Vi har godkjent likepersoner for barne- og ungdomsgruppa. En godkjent likeperson vil si at de er kurset og godkjent, og skrevet under et taushetspliktskjema. De har alle relasjoner til ALS, og vet hvordan det er å være ung og pårørende for ALS. De er her for deg.

Ønsker du å komme i kontakt med noen av likepersonene våre, kan de kontaktes på e-post eller via telefon.

De har også en lukket gruppe på facebook for dere som er mellom 13-25 år. Den finner du HER

Du kan også skrive en e-post til dem på: post@alsnorge.no 

Malin Fredriksen

Malin Fredriksen

Barne - og ungdomskontakt

Har en mamma med ALS, fikk diagnosen i 2019. Jobber som helsefagarbeider på Sykehjem.

Kontaktinformasjon Mail – Malinfredriksen8@gmail.com

Malin Langholm

Malin Langholm

Barne - og ungdomskontakt

Malin Langholm er 38 år og bor på Halsa, sør i Trøndelag, sammen med ektemannen og to barn.

I 2013 mistet Malin sin far til ALS. Hun er kurset likeperson og har vært med i ungdomsgruppen til ALS Norge siden 2015.

Som frivillig i ALS Norge har hun vært med å arrangere ALS-seminar to ganger og utarbeidet brosjyrer med informasjon til barn og unge.

Malin brenner for at både den syke og de pårørende skal ha rett til informasjon og oppfølging helt fra diagnosen blir gitt. Hun er også opptatt av at ingen skal behøve å stå alene som pårørende og ønsker at du tar kontakt hvis du trenger å snakke med.

E-post: langholmmalin@gmail.com

Valgkomite

Jarle Minnesjord

Jarle Minnesjord

Leder valgkomite

minnesjord@hotmail.com

Jarle Minnesjord er bosatt i Sandnes og arbeider som prest på Jæren. Han har i flere år vært engasjert som pårørendekontakt knyttet til stiftelsen ALS Norge.

Jarle er opptatt av at familier som rammes av ALS, har mulighet for å kontakte en person som har forståelse for situasjonen. 

Deniz-Reza Rasmussen

Deniz-Reza Rasmussen

Valgkomite

beautybyreza@gmail.com

Utdannet injeksjonssykepleier og har en bred erfaring i respirator, sug, hostemaskin og kurativ samt palliativ behandling. Deniz-Reza er opprinnelig fra Danmark, men flyttede til Alta for at utvide horisonten og lære nye ting. Deniz-Reza har vært i kretsbestyrelsen for DSR (Dansk Sykepleier Råd) og har gjennom karrieren stiftet flere frivillige organisasjoner som hjelper både kommuner og staten i omsorgssektoren.

Marita Terese Bru

Marita Terese Bru

Valgkomite

marita.bru2209@gmail.com

48 år, LIS1 lege ved Voss sjukehus.

Jobbet over 20 år som assistent i hjemmetjenesten for psykisk utviklingshemmede. Jobbet i studietiden i hjemmesykepleien og på legevakt. Biologi grunnfag. Engasjert i natur-og miljøvernorganisasjoner. Styremedlem i naturvernforbundet Nordhordland. Vararepresentant i nåværende kommunestyre. Talsperson i aksjonsgruppa «nei til rasering av Øksnesmarka».

Gift, 2 barn og 2 barnebarn. Er glad i å være ute i naturen.

Morfar døde av ALS i 1990.

Diagnosekontakt

Vivian Brosvik

Vivian Brosvik

Diagnosekontakt

Freddy Olden

Freddy Olden

Diagnosekontakt

freddyolden@hotmail.com

Freddy Olden er 50 år gammel og bor i Trondheim sammen med sin datter Vilde på 15 år. Freddy fikk diagnosen ALS i 2011 og måtte gjennom mange «kamper» før han oppnådde det han kjempet for: Å få leve et godt liv akkurat som han vil leve det!

Les mer: https://www.freddyolden.no/

Jon Blamire

Jon Blamire

Diagnosekontakt

Jon Blamire var født i 1964 og er gift med Sarah. De har 3 voksne datter i 3 forskjellige land. Jon er engelsk, men behersker norsk rimelig bra. Han fikk ALS diagnosen i 2016, og klarer å bo hjemme med gode hjelp av Sarah og BPA assistenter og hjemmetjenesten. kommunikasjon må stort sett blir via e-post. Jon har e-post: jonblamire@gmail.com

Revisor og regnskap:

Regnskapskontor:
OCON Regnskap AS
org. nr: 984545045

Revisor:
Årnes Revisjon AS
org. nr: 850249652

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This