Foredrag

Vi deler gjerne vår kompetanse gjennom foredrag. 

Vi tilbyr oss å dele av vår kompetanse til kommuner/avdelinger/foreninger som trenger det!

Våre likepersoner kan mye om det praktiske ved det å leve med en i nær familie som er ALS-syk, det emosjonelle ved å bli rammet av denne sykdommen og pårørendearbeid generelt. 

I arbeidsgruppa har vi blant annet spesialsykepleier som jobber med ALS-syke som bruker respirator og pleier som har jobbet i ALS-team.

I faggruppen har vi forskere som forsker på ulike aspekter ved ALS og nevrologer knyttet til de største nevrologiske avdelingene i Norge.

De fleste av oss er i full jobb. Men vi brenner for ALS og vi ønsker å spre kunnskap om sykdommen og det å leve med den. Mot et honorar (som dekker tapt arbeidsinntekt) og dekkede reiseutgifter reiser vi gjerne rundt og informerer/deler av våre erfaringer.

Ta kontakt dersom dette er av interesse!

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This