Faggruppe

Faggruppen består av fremstående forskere på ALS i Norge. Gruppen bistår stiftelsen ved vurderinger av søknader om støtte til forskning på ALS i Norge, og kan også selv foreslå prosjekter. Stiftelsen henviser til denne faggruppen når vi får spørsmål av medisinsk karakter, som stiftelsen ikke kan besvare.

Faggruppen består av:

Ole Bjørn Tysnes, professor i nevrologi ved Klinisk institutt 1, Haukeland universitetssykehus Universitetet i Bergen.

Trygve Holmøy, professor og overlege, leder av Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, (AHUSKIL), Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Ioanna Sandvig, førsteamanuensis, PhD. Forsker ved Institutt for nevrovitenskap
NTNU Trondheim.

Aksel Sandvig, førsteamanuensis, MD PhD. Forsker ved Institutt for nevrovitenskap,
NTNU Trondheim.

Ola Nakken, klinisk stipendiat, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Share This