Vi kan holde foredrag

Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe


Består av styret, likemenn, arbeidsgruppe og faggruppe. Alle som jobber i stiftelsen har en eller annen tilknytting eller spesiell kunnskap/erfaring knyttet til ALS.

Vi tilbyr oss å dele av vår kompetanse til kommuner/avdelinger/foreninger som trenger det!


Vi som er likemenn kan mye om det praktiske ved det å leve med en i nær familie som er ALS-syk, det emosjonelle ved å bli rammet av denne sykdommen og pårørendearbeid generelt. Vi har også med en som selv er ALS-syk i styret.

I arbeidsgruppa har vi blant annet spesialsykepleier som jobber med ALS-syke som bruker respirator og pleier som har jobbet i ALS-team.

I faggruppen har vi forskere som forsker på ulike aspekter ved ALS og nevrologer knyttet til de største nevrologiske avdelingene i Norge.

De fleste av oss er i full jobb. Men vi brenner for ALS og vi ønsker å spre kunnskap om sykdommen og det å leve med den. Mot et honorar (som dekker tapt arbeidsinntekt) og dekkede reiseutgifter reiser vi gjerne rundt og informerer/deler av våre erfaringer.

Ta kontakt dersom dette er av interesse!

Ta kontakt på arn-bahu@online.no

Konto nr : 1207.25.02521

Org. nr: 914149517