Barn og unge

Les mer om hva vi gjør for barn og unge. 

Nettsted for unge pårørende mellom 7-18 år – uansett diagnose eller tilstand på den man er pårørende til!

👉 Legg inn alder og du får tilpasset informasjon til deg eller kan tipse noen du kjenner. Her finnes mye nyttig informasjon, du kan chatte, sende epost eller ringe for kontakt og hjelp. Nettstedet drives Pårørendesenteret

https://ungeparorende.no/kontakt

———————

ALS Norge sin støttegruppe for barn og unge. Menneskene her har blitt kurset og har signert taushetsplikt skjemaet, og har 100% taushetsplikt. De har alle relasjon til ALS og vil være din hjelp og støtte i forholdt til det du måtte lure på. De er her for deg. De har også en lukket gruppe på Facebook som du kan bli medlem av, hvis du er på Facebook. Den har ingen voksne tilgang til, og aldergrensen er satt til 25 år oppad. Der kan du føle deg trygg på at du møter mennesker som er eller har vært i samme situasjon som deg. Ønsker du og få kontakt med stiftelsens likepersoner kan du også søke de opp på den lukka gruppa inne på Facebook. Du finner gruppa her

Du kan også skrive en epost til dem på: post@alsnorge.no 


Brosjyren fra barne og ungdomsgruppen kan du se her.


Likeperson kurs for barne og ungdomsgruppa

.barnogungdom

(5.10.16) Hei alle sammen!

I helgen som var hadde vi kurs på Hotell Park Inn ved Gardermoen og fikk gitt hele gruppen en flott kurspakke.
Vi hadde 5 timers undervisning med Tove Berg som er koordinator for arbeidet med barn og unge som pårørende ved Akershus Universitetssykehus. Hun underviste oss om hvordan vi møter barn og unge som er pårørende og gav oss mange nyttige verktøy. Videre hadde vi likepersonskurs og Ann-Christin Pettersen som er en del av vår faggruppe og spesialsykepleier til daglig underviste om utfordringer knyttet til det å leve med ALS og hvordan vi kan møte de pårørende. Vi hadde også undervisning om taushetsplikten. Etter kurset har vi nå 3 nye likepersoner. Jeg kan anbefale dem alle på det varmeste og de vil presentere seg litt mer i ukene som kommer. Våre likepersoner har underskrevet taushetsplikt. Ta kontakt med en av dem dersom du trenger noen å prate litt med. De er medmennesker som alle har hatt en nær relasjon til en med ALS og kjent på mange vonde følelser og selv hatt mange spørsmål.

Dersom dere har forslag til noe vi i stiftelsen kan gjøre for barn og unge pårørende sånn på mer generelt grunnlag vil vi også oppfordre dere til å kontakte oss:)

Med vennlig hilsen alle oss i ALS Norge


Egen fantasi kan være vanskelig for barn

Sykehuset i Vestfold ønsker å skape mer bevisstgjøring rundt barn som pårørende.

Les hele artikkelen fra NRK her.

Noen nyttige linker

Det finnes mange sider på internett hvor man kan lese om sykdommen, sorg, kriser osv., og hvordan man best mulig kan takle dette. Vi tenker å samle linker til noen av disse sidene her, slik at det er enkelt for dere å finne frem.
Kriser.no – Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer
Krisepsyk.no– Senter for krisepsykologi
Helsedirektoratet – Barn som pårørende
Barn og unge som pårørende – Informasjonsbrosjyre
Pårørendesentret – Rettigheter for barn og unge som er pårørende

Det er ikke alltid det hjelper å lese seg opp på ting på internett, og at det heller hjelper å snakke med noen som vet og har erfaring om hvordan du har det, og det du står i. Derfor må du ikke nøle med å ta kontakt med en likeperson i stiftelsen!

De er her for deg, og har gode råd å gi, og kan være gode samtalepartnere. Kanskje du bare ønsker å snakke om noe helt annet også? Det er helt greit.

Barn og Unge

(28.04.2016) “Meg også”-boka er nå digital, Boka som hjelper barn og ungdom åmegogsa bearbeide situasjonen som pårørende er nå blitt digitalisert.

Oslo Universitetssykehus (OUS) sin bok for unge pårørende, «Meg også», er nå digitalisert og tilgjengelig som en gratis app til iPad. På nettbrett får en viktig bok et nytt bruksområde i tillegg til den fysiske utgaven, og kan nå ut til enda flere. Les mer her.

 

 

 


ALS brosjyre for barn og unge

Barne-ogbrosjyrebarnogung ungdomsgruppen har laget en flott og informativ brosjyre for dere barn og unge. Ta gjerne en titt på den! Om du ønsker kan du få den tilsendt, det er bare å ta kontakt med oss!

Ta en titt på brosjyren her.

 

 

 

 


Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som pårørende har. Endringene trådde i kraft 1. januar 2010.

Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand.
Formålet med bestemmelsene er å sikre at barna blir fanget opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk.
Videre er formålet å forebygge problemer hos barn og foreldre. Bestemmelsene gjelder både for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og private helsetjenester.


Barn og unge som pårørende, en nyttig web side

Barn og unges reaksjoner og behov i en krisesituasjon vil være avhengig av flere forhold: Alders- og utviklingsnivå vil spille en stor rolle, likeens familie- og omsorgssituasjon. En trygg familiesituasjon, med åpen kommunikasjon mellom familiemedlemmene og voksne som har fokus på barnet eller den unge, vil kunne forebygge psykososiale senskader for alle familiemedlemmene. En familie med kommunikasjonsproblemer og vansker med samspillet, vil være ekstra utsatt i en krisesituasjon.


Barn og unge som pårørende

Barn og unge kan ha mange spørsmål. Vi erfarer at noen opplever det godt å vite at de har lov til å være med på sykehuset og til å lære om respirator og alt annet utstyr. For andre er ikke det viktig. Vi anbefaler at dere spør om alt dere lurer på. Snakk med den syke slik som du alltid har gjort. Gi klemmer. Sykdommen kan virke skummel, men den du er glad i er akkurat som før, bare litt annerledes å se og ta på. Er du lei deg så gråt. Er du sint så få det ut. Husk at den syke fortsatt er glad i deg og trenger deg.


BarnsBeste

BarnsBeste har som nasjonalt kompetansenettverk prioritert å etablere ulike aktuelle temanettverk innen feltet barn som pårørende. Et av nettverkene er knyttet til barn som pårørende til foreldre med somatisk sykdom, skade og funksjonshemming.


Stiftelsen er nå i gang med og opprette barn og ungdoms kontakter

Vi er i gang med å opprette barne og ungdoms kontakter i stiftelsen. Vi har fått 5 flotte unge mennesker som vil hjelpe oss med dette og de har alle vært pårørende for ALS.

Stiftelsen er også i gang med og lage en informasjonsbrosjyre for barn og unge, og ungdomsgruppa i stiftelsen vil få hovedansvaret for denne oppgaven. Vi vil også kurse de unge som likepersoner. Våre mål er at stiftelsen skal ha egne kontaktpersoner for barn og unge som er pårørende.


Seminar 23-25 Oktober 2015

Helgen 23-25 oktober 2015 ble det arrangert seminar på Gardermoen. I den forbindelse hadde barne og ungdomsgruppen et eget opplegg for barn og unge som deltok på seminaret. De hadde blant annet kreativt verksted, fikk besøk av en morsom klovn, malt seg med ansiktsmaling og hatt quiz med kjempe fine premier. Tror både ungene og de i barne og ungdomsgruppen sitter igjen med gode minner og nye vennskap etter denne helgen.
Barne og ungdomsgruppen takker for en fin helg!

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This