Donasjoner fra ALS Norge til forskning

 

Pengene vi samler inn går til forskning på ALS i Norge.

Donasjoner fra stiftelsen ALS Norge til ALS forskere, og andre betalingsordninger.

Desember 2014. Donert ut 100.000 til Umeå teamet (Peter Andersen og Jonathan Gilthorpe) 30.000 til Ahus (Trygve Holmøy og Ola Nakken). Og 30.000 kr til Páll Karlsson ved Århus Universitets sykehus.

September 2015:325.000 kr til forskere på ALS ved NTNU v/ Axel Sandvik og Ioanna Sandvik.

September 2015: 325.000 kr til RH(Rikshospitalet) v/ Joel Glover og A-hus v/ Trygve Holmøy.

Oktober 2015. Donert vi ut 50.000 til Helse Bergen.

Mars 2016. 1 325.0000 kr til NTNU. (Axel Sandvig og Ioanna Sandvig)

Mars 2016. 1 325.000 kr til RH og AHUS ved Trygve Holmøy og Joel Glover.

April 2016. 6 500kr til NTNU.  (Axel Sandvig og Ioanna Sandvig)

Mai/juni 2016. 100.000 til Ola Nakken ved Ahus.  (Betalt 31.05.2016. )

Mai 2016. inngår forskning /stipend avtale med Páll Karlsson. ALS Norge utbetaler til han 20.000 Norske kr pr år innen 1 juni hvert år. Første utbetaling 15.mai. 2016. Utbetaling nr 2. mai 2017.Utbetaling nr. 3. mai 2018. Utbetaling nr 4 Mai 2019.

Oktober 2017:

Ionna Sandvig og Axel Sandvig ved NTNU: får 500 000kr.

Ola Nakken v/Ahus får 550 000 kr

Joel Glover, Trygve Holmøy og Hilde Nielsen V/Rikshospitalet og Ahus: får 1 000000 kroner.

Februar 2018:

Helse Bergen v/ Tina Taule får 40.000 kr.

September 2018:

Kari Espolin Fladmark professor ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen får 195.000 kr

September 2018:

Ionna Sandvig og Axel Sandvig ved NTNU: får 1 119 000 kr.

(Med dette har ALS Stiftelsen gitt 3 mill. kroner og NTNU og de får forsterkningsgave fra NFR på 25%  av donasjon beløpet og dermed blir det 750 000 NOK . kroner til grunnforskning på ALS ved NTNU)

Januar 2019:

Helle Høyer (Telemark sykehus) og Trygve Holmøy( Ahus)  får 400.000 kr til å starte  ALS og genetikk testing prosjektet ved sykehuset Telemark og forhåpentligvis på landsbasis i 2019.

Juni 2019:

ST Olav hospital i Trondheim får 400.000 kr til og få i gang ALS register. 

Oktober 2019.

Joel glover ved OUS. Får 1 000000 kroner til stamcelle (IPS) forskning på ALS.

Trygve Holmøy ved A -hus får 200 000 kr til epidemiologi forskning på ALS.

Mai 2020.

Forskning /stipend avtale med Páll Karlsson utbetalt 20.000 kr. (08.05.2020)

Desember 2020.

Joel Glover V/ OUS får 100 000 kroner til stamcelle (IPS) forskning på ALS.

Trygve Holmøy og Ola Nakken V/ A-hus får 700 000 kr til forskning på forekomst og årsak til ALS.

Helle Høyer v/sykehuset Telemark får 700.000 kr til forskning på Genetikk og ALS.

Axel Sandvik og Ionna Sandvik V / NTNU får 100.000 kr til forskning på grunnforskning på ALS.

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This