-Mange er avhengig av bistand fra en personlig assistent. Jeg ønsker at personer som har fått innvilget BPA skal ha trygghet på at de får beholde tilbudet. Vi vil derfor sørge for at personer også får rett til denne hjelpen etter fylte 67 år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lovforslaget skal bidra til større trygghet og mer forutsigbare rammer for personer med store og langvarige behov.

– Jeg ønsker at BPA skal være et reelt likestillingsverktøy som bidrar til at personer kan leve mest mulig aktive og selvstendige liv. Vi har derfor også satt ned et offentlig utvalg (NOU) som skal gjennomgå hele ordningen med BPA og foreslå forbedringer. En BPA-ordning som fungerer godt er viktig både for den enkelte og for samfunnet, sier Høie.

Les lovforslaget