Fra oss likepersoner

Her finner du nyttig informasjon som pårørende og pasient. 

 

Informasjon til deg fra oss likepersoner


Når man er blitt alvorlig syk og hele verden har falt i grus og alt er sort og håpløst, ja hva gjør man da? Da er det viktig å vite at ingen reagerer likt og at alle reaksjoner er normale. Når et menneske får en alvorlig diagnose kan det oppleves som en traumatisk krise og gi sterke psykiske reaksjoner. Kjennetegn for en krise er at tidligere erfaringer eller innlærte reaksjoner ikke er tilstrekkelig til å mestre den nye situasjonen.

Hver fase vil ha sine spesielle kjennetegn.

 

Sjokkfasen:


Krisens akutte fase kalles sjokkfasen og kan vare fra et kort øyeblikk til flere dager. De vanligste reaksjoner er sjokk og benektelse, en uvirkelighetsfølelse der alt foregår som i en drøm. Pasienten(og i dette tilfellet også de nære pårørende) kan gi uttrykk for sterke følelser men også føle seg handlingslammet. Reaksjonene kan føre til uro og rastløshet, hjertebank, hodepine, svette, skjelvinger, magesmerter og kvalme. Det er viktig å vite at den syke har begrenset evne til å motta, forstå og bearbeide informasjon i sjokkfasen.

 

Reaksjonsfasen:


I reaksjonsfasen vil angst og frykt bli intens. Den syke forsøker å finne en mening i den kaotiske situasjonen. Skyldfølelse, gråt, sinne, aggresjon, hjelpeløshet og fortvilelse er vanlige reaksjoner.

 

Bearbeidningsfasen:


I bearbeidingsfasen begynner den syke å bli mer fremtidsorientert igjen og kan smått begynne å forsone seg med situasjonen. Det blir naturlig å komme tilbake i tidligere sosiale roller, og mange er mer åpne for nye erfaringer.

 

Nyorinteringsfasen:


Nyorienteringsfasen har ingen avslutning. Hendelsene er blitt en del av livet. Mange opplever et nytt syn på tilværelsen.
Disse reaksjonene kan komme flere ganger i forhold til de forventninger og håp som dannes under forløpet av både diagnoseprosessen og behandlingsprosessen.

 

ALS klinikk på ditt sykehus?


Noen sykehus har en egen ALS klinikk, for andre finnes ikke det tilbudet. Her har vi som brenner for alle som blir berørt av denne sykdommen en utfordring som vi skal jobbe for !
Men du som er syk og dine pårørende må ha hjelp, og det raskt.
Har du ALS klinikk på ditt sykehus vil du få nødvendig hjelp og oppfølging der. Det skal være mennesker rundt deg i teamet som har erfaring og kompetanse på ALS.
Dersom ditt sykehus ikke har en egen ALS-klinikk er det en mangel vi beklager på det sterkeste, og som vi vil jobbe for å gjøre noe med.
Vi vil da råde deg til å ta kontakt med sykehuset prest og/ eller krisepsykolog/ psykiater som kan og har kompetanse på kriser, sorgreaksjoner.
Eller sykepleier med kompetanse på området.Ta med deg din nærmeste, ikke vær alene. Sitt ikke alene med dine tanker og det er overhode ikke sunt og holde igjen sin frykt og sine sorg tanker. Ta kontakt med prest i ditt nærmiljø hvis du ikke har noen og snakke med.
Du kan også ta kontakt med servicekontoret i din kommune og be om samtale med psykriatisk team i kommunen.
Via servicekontoret kommer du også i kontakt med helse og omsorg tjenesten .
Vi likemenn er også her for deg og dine . Nøl ikke med å ta kontakt oss!

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This