Lovverk

Her finner du nyttig informasjon som pårørende og pasient. 

Pasient – og brukerrettighetsloven (Pasientrettighetsloven)

 

 

 

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This