Om stiftelsen

ALS Norge støtter forskning i Norge, organiserer likepersonsarbeid og informerer om sykdommen ALS

ALS Norge samler inn penger for å støtte forskning i Norge på sykdommen ALS.

ALS Norge startet i 2008 som ALS Norsk støttegruppe. Mona H. Bahus tok initiativet etter å ha mistet sin far ved sykdommen ALS i desember 2007. Støttegruppen ble organisert som en stiftelse i 2014.

Stiftelsen har blant annet som formål å samle inn penger for å støtte forskningen på sykdommen ALS (amyotrofisk lateralsklerose).  ALS Norge er underlagt regnskaps- og revisjonsplikt og er medlem av Innsamlingskontrollen. Vi ønsker å drive en profesjonell, trygg og kostnadseffektiv innsamlingsvirksomhet.

ALS Norge har knyttet til seg en medisinsk faggruppe på høyeste nivå i det norske universitetsmiljøet. Faggruppen deltar blant annet i vurderingen av hvilke formål de innsamlede midlene skal gå til.

Stiftelsen Dam har godkjent ALS Norge som søkerorganisasjon. Det betyr at forskere som ønsker å søke Dam-stiftelsen om midler til forskning på ALS, kan gjøre det gjennom ALS Norge. Et internt kontrollutvalg hos oss skal påse at utdelingene foregår i samsvar med lover og regler.

Gjennom likepersonsarbeid og andre tiltak, ønsker stiftelsen å øke livskvaliteten både for mennesker med ALS og for deres pårørende. Stiftelsen driver informasjonsarbeid i ulike medier med blant annet kvartalsbrev, podcast og informasjonsfilm.

Du kan selv bli støttespiller i stiftelsen, ved å støtte oss økonomisk.

Vår logo, den fiolette sløyfen knyttet rundt et hjerte, har vi laget etter ønske fra en dame som i altfor ung alder fikk ALS.

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This