Om stiftelsen 

 ALS Norsk støttegruppe startet opp i 2008 ved at Mona H. Bahus tok initiativ til å opprette gruppen med samme navn på Facebook, etter selv å ha mistet sin far ved sykdommen ALS i 2007. 

Om ALS Norge

ALS Norsk støttegruppe startet opp i februar 2008 ved at Mona H. Bahus tok iniativ til å opprette gruppen med samme navn på facebook, etter selv å ha mistet sin far ved sykdommen ALS i desember 2007. Hun har drevet et brennende engasjement for ALS i Norge siden 2008 og har opparbeidet et stort nettverk både i Norge og Norden. Da også i forsker miljøet. Hun engasjerte seg som likeperson, og var da aktiv for ALS i FFM(Foreningen for muskelsyke) og ble også kurset via FFM som likeperson, og flere kom til som likepersoner for sykdommen. Nå er Mona, Lise, og Kirsti  aktive likepersoner i Norge for ALS. stiftelsen ALS norsk støttegruppe( vårt gamle navn) ble opprettet i september 2014. Til felles har vi alle opplevd å være pårørende og miste noen som sto oss kjært ved ALS. Vi har alle ulike erfaringer fra helsevesenet, angående hjelpemidler, diverse utfordringer man møter, og tanker man sitter med. Vi brenner for å hjelpe andre som er i samme situasjon som vi var i, og ønsker å veilede og støtte, gi gode råd eller bare å lytte til andre som opplever å bli rammet av ALS, på en eller annen måte.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Vi ønsker også å samle inn midler som skal gå til forskning på sykdommen og behandling i Norge, og har ett bredt og godt samarbeid med forskere i Norge og Norden.

Vi ønsker også å samle inn midler til ALS prosjekter i Norge.

Vår farge på, og utformingen av logoen for ALS, er etter ønske av en ung dame med ALS. Sløyfen er håndtegnet av oss.

Innehaverne av denne siden forbeholder seg retten til innholdet, hvis ikke annet er oppgitt. Hvis du ønsker å bruke noe herfra, vennligst spør om tillatelse i forkant.

Kontonr.: 1207.25.02521

Org. nr.: 914149517

 


Faggruppe:

Professor i nevrologi: Ole Bjørn Tysnes
Professor/nevrolog ved Haukeland/Universitetet i Bergen

Professor og overlege Trygve Holmøy, ved Akershus Universitetssykehus.

Ann-Christin Pettersen
Intensivsykepleier/koordinator for LTMV ved Akershus universitetssykehus HF

Dr. Axel Sandvig MD PhD
Forsker ved Institutt for Nevrovitenskap NTNU Trondheim

Dr. Ioanna Sandvig PhD
Forsker ved Institutt for Nevrovitenskap NTNU Trondheim

Klinisk stipendiat Ola Nakken
Universitetet i Oslo ved Akershus Universitetssykehus

Regnskapskontor:
B-S regnskap AS org. nr: 991608923

Revisorkontor:
Årnes Revisjon AS org. nr: 850249652

«Faggruppe» har vi etablert fordi de sitter med den største kompetansen på ALS og de skal være med oss og vurdere eventuelle søknader som kommer inn og fremme kandidater vi kan støtte. De vet og kjenner hva som skjer i Norge ang. ALS forskning og andre ALS prosjekter.

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This