Forskning

Les siste nytt om forskning på ALS i Norge. 

Pressemelding fra Umeå teamet ved professor Peter M Andersen

Legemidlet Tofersen kan ha effekt på ALS forårsaket av SOD1 genmutasjon. Les pressemelding fra Umeå teamet ved professor Peter M Andersen via ullacarin stiftelsen vi samarbeider med. Nå har studie fra fase 3 begynt å bekrefte effektivitet av behandlingen. Dette er også de Norske ALS- forskere også med på ,som vi i ALS Norge har fått i gang .

Last ned her: PRESS-MEDDELANDE-Tofersen-fas-12-umu-200712-1 (1)

Oppdatering, forskningsrapport

(21.06.2020) På den internasjonale ALS -dagen vil vi presentere for dere forskning rapport fra Joel Glover vi har fått, vi håper dere ser og leser at de er like dyktige i Norge som verden for øvrig og har et tett samarbeid utenfor Norge, derfor maser vi om støtte oss og de Norske ALS- forskere. For forskningen i Norge er for dere.

Les rapporten her

 

MED.hjelper

MED.hjelper – brukernes veihjelp til kliniske studier

I dag er det er det tilfeldig hvem som får tilbud om deltakelse i kliniske studier, og svært få har kjennskap til hva det vil si å delta.

Ved å spre kunnskap og gi god informasjon, kan vi hjelpe folk å forstå fordeler og ulemper ved å delta i et klinisk studie. #spøromkliniskestudier

«Pasienter i Norge bør få like muligheter til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier, uavhengig av hvem de kjenner eller hvor de bor.»

MED.hjelper er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom helsevesen, næringsliv, pasientforeninger og forskere som ønsker å bringe pasienter nærmere ny behandling.

I forbindelse med «International Clinical Trial Day» lanseres facebook-siden for MED.hjelper-prosjektet.

Følg siden, lik og del for å spre informasjon om kliniske studier som kan bringe forskning videre, til gode for pasienter og samfunnet.

Link til informasjonsvideo om kliniske studier

Forsker Ola Nakken

https://www.med.uio.no/klinmed/english/research/news-and-events/events/disputations/2020/nakken-ola.html

Det er med stolthet vi støtter ALS forskning i Norge og fått i gang så mye ALS-forskning prosjekter i Norge. Vi støtter Ola Nakken med stor respekt og håp som Ola Nakken viktige forskning på forekomst og årsak til ALS som vi har håp til som vil gi kur og svar så fort de klarer å finne funnene. Vi vet at de Norske- ALS forskere jobber på spreng.

Åpning av Nyro-Sys med i Bergen

17-18. oktober var ALS Norge representert under åpningen av det nye Neuro-Sys-Med senteret i Bergen. Norges første kliniske forsøkssenter. Kliniske studier ved Parkinson, Demens, MS og ALS skal drives derfra. Ingen av disse sykdommene finnes det pr. dags dato noen kur for, kun bremsemedisin.

Her vil det bli tverrfaglig arbeid, ikke bare medikamenter skal utprøves, men også ikke medikamentelle tiltak vil bli igangsatt. Teknologisk behandlingsutstyr må også utprøves.

Pasientene skal kunne få person tilpasset medisin, klinikere og forskere må kunne jobbe tett sammen. Brukerorganisasjonene har derfor fått være tett med på laget under forprosjektet til Brukermedvirkningen, da det er de som kjenner pasienten best og har sine erfaringer.

Så langt alt bra, og gratulerer Norge og Haukeland Universitets Sykehus som endelig får dette til!

Allikevel, det var med bismak jeg som representant fra ALS Norge skulle holde tale. Bismak fordi: Det er akkurat 10 år siden vi mistet vår datter, ALS trakk det lengste strået. Hun var kun 26 år, hennes sønn 1 1/2 år.

Hva har skjedd på disse årene?

Aldri hadde jeg trodd det ville ta så lang tid å finne en kur, eller i det minste en bremsemedisin som ville stoppe, den raske utviklingen sykdommen kan ha?

Aldri ville jeg trodd at mennesker som får Als i dag, må kjempe samme kamp som det hun måtte. Få diagnosen, uten egentlig å forstå hva den innebar. At pasienten fortsatt må kjempe, forklare hva livsverdi er, for seg og sin familie.”

Det er få ALS pasienter i Norge, kontra andre sykdommer. Pasient gruppen er liten, og de lever ikke lenge.

Als Norge ble dannet i 2008, av Mona Bahus. Hvor hadde forskningen i Norge stått hvis ikke en ildsjel som henne hadde tatt tak?

Nå har vi flere tusen medlemmer, mennesker som vil at Als gåten skal knekkes. Derfor gir de, og alle midler monner. Als Norge har fått til forskning i Norge. NFR bidrar med 20. millioner til Neuro- Sys-Med i år, lille Als Norge har donert over 8. millioner kroner til Norske forskere, de 3 siste årene. Fantastisk!

ALS Norge vil ha et nasjonalt register, det vil også Geir Bråten ved St. Olav, han har sågar startet med et lokalt register. Jarmund Veland og Gunn Idland dro i gang en konsert i Stavanger og fikk inn Kr: 500.000.-, som også er merket ALS registrering.

Får ikke forskerne et nasjonalt register, vet de ikke hvor mange som totalt blir rammet av ALS, eller hvor mange som dør av ALS. Det finnes heller ikke representative data, på kjønn, alder, bakgrunn, bosted, geografisk tilhørighet, sykdomsforløp eller behandlings tilbud.

Neuro- Sys-Med må bygge opp sitt eget lokale register.

Et nasjonalt register vil øke kunnskapen om Als, forenkle møtet mellom pasient og lege, fordi det da allerede finnes opplysninger som er laget og tilgjengelige i registeret.

Bent Høie var også til stede under åpningen av Neuro- Sys-Med senteret. Han ser også fordelene av å opprette et nasjonalt register, men har ikke selv myndighet til å tildele slike midler. Imidlertid har han gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lage felles retningslinjer for ALS pasienter. Dette arbeidet er godt i gang, ALS Norge er representert også der, for å bidra med våre erfaringer.

Bismak, for alt dette tar for lang tid!

ALS har ikke tid!

Du kan ikke se hvem som får ALS.

Finnes den i DNA- et?

Patetisk!

Le, gråte?

Cathrine satt i rullestolen ved siden av meg da jeg talte.

Hun får ikke hjelp fra ekspertpanelet, fordi hun har forventet levetid på mer enn ett år. Hun har hatt ALS for lenge… dette gjelder mange med ALS dessverre.

Håp, jo det finnes håp.

Dyktige nevrologer og forskere som vil finne en kur.

De som har ALS, klynger seg til håpet, snart må det skje.

Vi rundt, vi som har mistet eller fortsatt har kjære rundt oss med ALS, ber våre bønner, gir det vi kan. Snart må det skje!

Går det ikke an, bare å stryke alle de røde tallene? Skjære igjennom, bevilge mer til kommuner som opplever å få en eller flere Als pasienter. Ha retningslinjer, sorg og krise hjelp, fagkunnskaper, tverrfaglig kompetanse, (husk hospiterings ordningene), biobank, ha alt dette liggende som en pakke. En pakke som kan åpnes ved behov? Slik at i det minste den som får en ALS-diagnose føler seg behandlet som et menneske, ikke et tilfelle?

Det er litt av et ansvar Neuro- Sys-Med senteret har fått, bidra med håp til mennesker i sykdom og krise.

Når jeg legger meg, sender jeg en tanke opp til henne jeg elsket og alltid vil elske: ” Det er så håpløst, det tar slik tid, jeg vet ikke om jeg orker kjempe mer?”

“Joda, det gjør du, håpet finnes der ute et sted, det vet du!”

(24.08.2019) Nytt forskningssenter Neuro-sys Med Bergen åpner offisielt 17 oktober 2019.

(24.08.2019) Nytt forskningssenter Neuro-sys Med Bergen åpner offisielt 17 oktober 2019.

Etter at Norges første forskningssenter for klinisk behandling, Neuro-SysMed offisielt åpnes 17. oktober 2019, underveis vil det komme fortløpende informasjon om alle prosjekter, hvem som kan delta og hvordan du kan kontakte senteret.

Denne informasjonen vil bli tilgjengelig både via egen webside, på alsnorge.no og hos nevrologiske avdelinger.

Senteret har som mål å kunne ta imot henvendelser fra brukere over hele landet dette skal bli et nasjonalt tilbud.

Klinisk forskning vil si behandlingsform, dette gir håp om at ALS gåten kan løses, når kan vi dessverre ikke si, men vi vet at dagen kommer! Det er satt høye krav til og mål for senterets arbeid, men Professor Haris er offensiv og har troen på at de skal lykkes. – Vi skal oppdage og utvikle ny og banebrytende behandling for pasienter med Parkinson, ALS, MS og demens. For pasientene vil dette bety enormt mye, sier Harris.

ALS Norge ser fram til et godt samarbeid, og har stor tro på at mange mennesker med ALS virkelig ser fram til å kunne bidra aktivt i de forskningsstudier senteret vil igangsette.

Etter et utrolig flott og spennende møte i går ang. Oppstart av klinisk forskning på Neuro-SysMed vil vi i ALS Norge delta aktiv som brukerråd medvirkning og ha et tett samarbeid med dem i Bergen.

Vi ber også dere som går ut i media om ALS om også å nevne dette viktige forskning senteret oppgave og de andre viktige forskning prosjektene vi har fått i gang i Norge som Grunnforskning på ALS ved NTNU og Stamcelle (IPS) forskning i Oslo.

Vi ser frem til oktober med håp og spenning for dette gir håp! Merk deg likegodt navnet Neuro-SysMed.

Pakkeforløp for ALS syke

Vi i ALS Norge er invitert til Helsedirektoratet som skal etablere et forprosjekt som skal gi en oppsummering og vurdering av situasjonen, og gi en anbefaling om det skal utarbeides en retningslinje, veileder eller velges en annen form for oppfølging for å sikre kvalitet i tjenestene innen 31.12.2019 for ALS syke.

Under forprosjektet skal det gjennomføres et innsiktsarbeid hvor det skal innhentes erfaringer og synspunkter fra brukere, pårørende og helsepersonell. Etter innsiktsarbeidet skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere og komme med forslag til hvordan man kan få bedre kvalitet og sammenheng i tjenestene til personer som får en ALS diagnose. Denne arbeidsgruppen skal basere sitt arbeid på det innsiktsarbeidet som er gjort, samt annen forsknings- og erfaringskunnskap. Arbeidsgruppen skal bestå av pasienter og pårørende og fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vi i ALS Norge ønsker kontakt med deg om du har noen synpunkter vi skal ta med inn på møte, hva er bra og hva er ikke bra ? Hva kan vi sette opp som kan forbedre din situasjon. Hvordan kan vi bruke det gode der det ikke fungerer ? Vi ønsker også gode tilbakemeldinger. Send oss dine tanker på epost : post@alsnorge.no

Høy BMI og vektøkning er forbundet med lav ALS-risiko

I denne studien har Trygve Holmøy og jeg ved Ahus slått oss sammen med flinke folkehelse-forskere (Haakon Meyer og Hein Stigum ved Folkehelseinstituttet).

Vår studie påviser en kobling mellom kroppsbygning og risiko for å utvikle ALS. Men for ALS, annerledes enn for de fleste andre sykdommer, så er høy BMI og vektoppgang forbundet med lav sykdoms-risiko.

Det har en stund blitt spekulert i en slik sammenheng, men det har vært veldig vanskelig å påvise. Forskere vil i tilfellet være avhengig av å kunne følge store populasjoner over lang tid. Her kommer våre unike skandinaviske helseundersøkelser og helseregistre inn. Vi brukte informasjon fra den store nasjonale tuberkulosescreeningen foretatt på 60 og 70 tallet. Statens skjermbildefotografering reiste da land og strand rundt med busser og båter. Alle (det var obligatorisk) individer over skolepliktig alder ble registrert med skjermbilder, høyde og vekt, samt vaksinasjonsstatus. Nær 2 millioner nordmenn ble undersøkt, og heldigvis er informasjonen blitt spart på. For å kunne «følge» disse og se hvordan det gikk med dem, så koblet vi informasjonen derfra opp til senere helseundersøkelser (mange!) og helseregistre som dødsårsaksregisteret og norsk pasientregister. Vi fikk da informasjon om vektendring, livsstil og hvem som hadde blitt diagnostisert med ALS (nær 3000).

Resultatene viser at fete mennesker (BMI mer enn 30) hadde 34 prosent lavere ALS risiko sammenlignet med de som var slanke (BMI mellom 18 og 22.5). Overvektige (BMI mellom 25-30) hadde 18 prosent lavere risiko. De som over tid la på seg mest hadde 37 prosent lavere ALS risiko sammenlignet med de som holdt stabil vekt eller opplevde vektnedgang. Resultatene forble uforandret når vi justerte for røyking og fysiske aktivitet.

Størrelsen på antall deltagere i denne studien gjør at man nå endelig kan fastslå denne sammenhengen mellom vekt og ALS risiko. Studien løser ikke «ALS-gåten, men gir grunnlag for å fokusere letingen etter muligheter til å forebygge og behandle sykdommen på faktorer som er knyttet til kroppens energiomsetning. Dette er et viktig steg framover for en alvorlig sykdom uten kjent årsak og effektive behandlingsmuligheter.

Studien er publisert i Neurology, et høyt rangert amerikansk tidsskrift. Forskningen vår utløste også en lederartikkel i samme tidsskrift, der tema ble viet ekstra oppmerksomhet.

I forbindelse med denne studien har vi mottatt svært kjærkommen støtte fra ALS Norge. Vi er veldig takknemlige!

Vennlig hilsen Ola Nakken

Vedtatt støtte til St. Olav hospital

(06.06.2019) Da har vi i stiftelsen ALS Norge vedtatt at vi støtter ST Olav hospital i Trondheim med 400.000 kr til og få i gang ALS register! og vi vil etter dette støtte de med 250 .000 kr i året til de / vi får i gang offentlig støtte til ALS register, og da Max en tidsperiode på 5 år.

Med dette håper vi ALS registret er oppe i aktivitet i løpet av kort tid.

Masse lykke til fra ALLE oss i Styret ALS Norge ❤

Dokumentert forskning på ALS i Norge

(27.05.2019) Stiftelsen ALS Norge har fått til forskning i Norge, og dette er noe av det vi kan dokumentere at vi har fått i gang.

  • Stamcelle forskning på ALS.
  • Grunnforskning på ALS.
  • Genetisk testing på ALS.
  • Klinisk forskning på ALS.
  • Miljøfaktor forskning på ALS. (alger, miljøfaktorer)
  • Forskning på Kognitiv svikt og ALS.
  • Vi støtter også forskning på A hus: Forekomst og årsak til ALS.
  • Vi setter også inn midler til oppstart av ALS registret ved St Olav i Trondheim nå i nærmeste fremtid (sommeren 2019)

(23.05.2019)Studie på ALS og genetikk i Norge – oppdatering

Helle Høyer ved Sykehuset Telemark HF og Trygve Holmøy ved Akershus Universitetssykehus har tidligere mottatt midler fra ALS Norge til å starte pilot delen av ALS og genetikk prosjektet, tidligere beskrevet her (https://www.alsnorge.no/2019/01/08/gladnyhet-ny-studie-pa-als-og-genetikk-i-norge/ )Oppstart blir forhåpentligvis sommeren 2019 og vi vil da inkludere pasienter fra Akershus, Hordaland, Nordland, Telemark og Troms. Målet med prosjektet er å kartlegge de genetiske årsakene til ALS i Norge. Vi håper videre at dette blant annet vil øke norske pasienters mulighet for inklusjon i kliniske studier rettet mot spesifikke genfeil, for de pasientene dette er aktuelt for.

For å utvide studien har prosjektgruppen nå søkt Sykehuset Telemark om midler til en PhD ved Sykehuset Telemark og midler til å inkludere pasienter fra flere norske sykehus. Vi planlegger videre å søke Helse Sør-Øst om midler i september. Flere sykehus i Helse Sør-Øst regionen har takket ja til å være med, om vi får midler. Vi planlegger videre å forespørre de resterende norske sykehus om de ønsker å delta. Vi er også veldig glade for at vi har fått til samarbeid med flere internasjonale ALS forskere, dette inkluderer Peter Andersen (Sverige), Pentti Tienari (Finland), Gian Maria Fabrizi (Italia) og Bryan Traynor (USA).

 Med bakgrunn i dette prosjektet har vi også hatt mulighet til å oppgradere vårt genetiske ALS tilbud ved Sykehuset Telemark, som nå inkluderer analyse av alle kjente ALS gener. Genetisk utredning ved ALS er et tilbud som er tilgjengelig til alle norske pasienter i diagnostisk regi uavhengig av deltakelse i prosjektet eller ikke.

Oppdatering: Forskning på ALS

(21.05.2019) Kjære dere. Her kan dere lese hva vi støtter i Norge og hvorfor vi ser dette som viktig for dere, Vi jobber for å få til flere forskinger prosjekter til dere her i Norge og muligheter for at dere kan delta på forskning utenfor Norge og da med de Norske ALS forskere i samarbeid:

Joel Glover ved Nasjonalt senter for stamcelleforskning er med i et EU konsortium som jobber mot etablering av multinasjonale kliniske forsøk på ALS. De har en søknad under vurdering i EUs Horizon 2020 program der det skal utprøves en kombinert behandling bestående av stamceller og nanopartikler som “suger opp” proteinaggregater som klumper seg sammen i motoriske nerveceller som er angrepet av ALS. Disse proteinaggregatene er implisert i spredningen av sykdommen fra en motorisk nervecelle til en annen, og tanken er å hindre spredningen slik at sykdommen stoppes på et tidlig stadium. Behandlingen er prøvd ut i preliminære forsøk på rotter og gir en økt overlevelse. Horizon 2020 prosjektet, dersom det blir innvilget, skal undersøke dette nærmere i ulike dyremodeller og i humane in vitro modeller av ALS som Glovers gruppe har etablert, blant annet ved bruk av iPS celler fra norske ALS pasienter. Til slutt vil prosjektet munne ut i et klinisk Fase 1 forsøk.

Glover har igjennom dette konsortiet dannet gode kontakter med ALS-forskere i Italia og Spania som har gjennomført flere kliniske forsøk på ALS og har stor erfaring på området. I tillegg til strategien nevnt i Horizon 2020-prosjektet, er et klinisk forsøk på gang i Spania som innebærer injeksjon av vekstfaktorer i musklene til ALS pasienter. Glover og hans spanske kolleger har en dialog gående om muligheter for å igangsette et lignende klinisk forsøk i Norge.

 

Ny studie på ALS i Norge

– Vi er glade! sier Mona Hytjanstorp Bahus, leder i ALS Norge som gir 400 000 av stiftelsens innsamlede midler til et nytt norsk forskningsprosjekt på ALS og genetikk. Ved å kartlegge genetiske årsaker til sykdommen, håper forskerne og ALS Norge å legge grunnlag for mer forskning og på sikt en behandling som virker.

Les mer her

Gladnyhet! Ny studie på ALS og genetikk i Norge.

En stor takk rettes til ALS Norge for at dere har tiltro og ønsker å støtte oss med midler til vårt nye forskningsprosjekt på ALS. I dette prosjektet ønsker vi å inkludere norske ALS pasienter for å undersøke genetiske årsaker til ALS i Norge. Dette er et nødvendig skritt på veien mot bedre og mer persontilpasset behandling av ALS i Norge.

Vi er også stolte av å ha fått til et samarbeidsprosjekt mellom flere sykehus og forskere i Norge. De fem sykehusene som foreløpig er med i studien og hvor vi vil rekruttere pasienter i første omgang er: Akershus Universitetssykehus, Haukland Universitetssykehus, Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Sykehuset Telemark, representert ved henholdsvis Professor og overlege Trygve Holmøy, Professor og overlege Ole-Bjørn Tysnes, Professor og overlege Karl Bjørnar Alstadhaug, Førsteamanuensis og overlege Margitta Kampman og overlege Heidi Flemmen. De genetiske studiene vil bli utført ved seksjon for medisinsk genetikk ved Sykehuset Telemark HF, representert ved overingeniør Helle Høyer og medisinsk genetiker Geir Julius Braathen. Vi har også et ønske om å utvide studien til å inkludere flere pasienter fra andre sykehus.

Utenlandske studier viser at man kan finne en genetisk årsak hos ca. 10 % av pasientene som ikke har slektninger med ALS (såkalt sporadisk ALS) og hos ca. 70 % av familiene hvor flere familiemedlemmer har hatt ALS (såkalt familiær ALS). Hvordan dette er i Norge vet man ikke. Innsikt i genetiske årsaker til ALS blir mer og mer viktig fremover, ettersom flere av dagens behandlingsforsøk er rettet mot spesifikke genetiske årsaker. Vi håper derfor at dette prosjektet vil øke muligheten for å få kliniske behandlingsstudier til Norge og også gjennomføre andre forskningsprosjekter på årsaksforhold til ALS. På sikt håper og tror vi dette prosjektet vil bidra til at norske pasienter med ALS får en behandling som er mest mulig persontilpasset, fordi eksperimentell behandling av ALS ofte er direkte rettet mot en sykdomsfremkallende mutasjon (genforandring).

Til dette prosjektet ønsker vi å inkludere pasienter med en bekreftet ALS diagnose, både sporadiske og familiære. Aktuelle personer vil bli informert på sin nevrologiske avdeling. Ved samtykke til deltakelse ønsker vi en blodprøve som sendes til Sykehuset Telemark. Vi vil også be om tillatelse til å innhente nødvendig klinisk informasjon for å kunne gjøre en genetisk tolkning. Deltakelse i studien gir mulighet for tilbakeføring av resultater fra de genetiske analysene for de som ønsker dette. Det påpekes at studien ikke har umiddelbar behandlingsmessig konsekvens selv om man avdekker en genetisk årsak.

Med bakgrunn i at vi videre ønsker å studere årsaksmekanismer til ALS, har vi også et samarbeid med Professor Hilde Nilsen ved EpiGen på Akershus Universitetssykehus og Professor Joel Glover ved Nasjonalt senter for stamcelleforskning.

For å ha mulighet til å gjennomføre dette prosjektet er vi imidlertid helt avhengig av dere som dessverre har fått en ALS-diagnose og vi håper at dere har lyst til å være med slik av vi får gjennomført dette prosjektet.

Med vennlig hilsen

Helle Høyer, prosjektleder

Trygve Holmøy, leder av styringsgruppen for prosjektet

Pressemelding fra Forskningsrådet (november 2018)

Norge får sitt første forskningssenter for klinisk behandling
Forskningsrådet har besluttet å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Senteret skal forske på behandling av alvorlige sykdommer på sentralnervesystemet, slik som MS, ALS, Parkinson og demens. Det vil gi alvorlig syke pasienter bedre tilgang på den nyeste og beste behandlingen.

Les pressemeldingen i sin helhet HER.

Forskningsrapport om ALS forekomst i Norge (mars 2018)

(Mars 2018)
Vi har tidligere skrevet om antallet mennesker som dør av ALS årlig, og hvordan dødeligheten har utviklet seg gjennom de siste 60 årene. Vi fant da at dødeligheten er jevnt økende, mye grunnet økt forekomst i de eldre aldersgruppene.

Vi har derimot frem til nå ikke hatt visshet om hvor mange mennesker som til enhver tid lever med ALS i Norge. Dette begrepet kalles prevalens, og er styrt av hvor mange som får sykdommen, og hvor lenge man lever med den. To studier på fylkesnivå for noen tiår tilbake rapporterte prevalens på om lag 4 syke per 100,000 innbyggere (benevnes 4/100,000). I et fylke med om lag 200,000 innbyggere ville dette si at det til enhver tid lever 8 ALS-pasienter. Disse tallene var utelukkende bygget på gjennomgang av sykehusjournaler ved spesifikke sykehus, som muligens ikke er en tilstrekkelig datakilde.

Ved hjelp av våre unike personnummer har vi koblet sammen informasjon fra tre ulike sentrale helseregistre, som samler inn helsedata på automatisk vis for hele den norske befolkningen. Slike sentrale helseregistre er således ikke avhengig av den enkelte helsearbeiders ork og samvittighet til å fylle ut skjemaer, slik utfordringen har vært for de fleste kvalitetsregistre.

Reseptregisteret gir informasjon om hver enkelt som har fått riluzole (rilutek), Dødsårsaksregisteret gir informasjon om hvem som har dødd av ALS og Norsk Pasientregister har informasjon om hver gang en pasient er innlagt på sykehus eller har en poliklinisk time og blir kodet med ALS. Alle leger er forpliktet til å kode ethvert pasientmøte med en eller flere spesifikke sykdommer/tilstander. Slike datakilder er ikke bedre enn hva som blir «foret inn i dem», vi har derfor kvalitetssikret registrene ved å gå gjennom nær 400 journaler som var kodet med ALS, for å se på presisjonsnivået av denne kodingen. Ved hjelp av denne prosessen har vi kommet frem til en valid, om enn noe kompleks, måte å beregne prevalens på. Fordi vi også har samlet inn data fra dødsårsaksregisteret, så har vi kunnet sammenligne prevalens med dødelighet. Dette gjør at hvis vi finner ulikheter i prevalens mellom for eksempel kjønn eller regioner, så kan vi få mer klarhet i om hvorvidt dette skyldes ulikheter i raten av antall nye ALS-tilfeller eller ulikheter i levetid med ALS.

Vi målte prevalens i 7 påfølgende år, og fant stabil prevalens på om lag 7,5-8/100,000. Dette betyr at det til enhver tid lever om lag 400 ALS-pasienter i Norge. Videre fant vi tegn på at det var noe flere ALS-pasienter i Helse Vest sammenlignet med resten av landet, og at dette så ut til å skyldes lenger overlevelse etter at diagnosen var stilt. Likeledes fant vi også tegn på at menn lever lenger med ALS enn kvinner. Diskusjonen og mulige forklaringer på disse forholdene kan man lese nærmere om i vår forskningsartikkel «Assessing Amyotrophic Lateral Sclerosis prevalence in Norway from 2009 to 2015 from compulsory nationwide health registers», som ble publisert i det anerkjente, internasjonale tidsskriftet Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration.

Vennlig hilsen Ola Nakken

Slik ser ALS forskningen 2017 ut med Dr. Andersen’s øyne

(25.05.2017) Endelig virker det som at ALS-forskerne begynner å se hvorfor ALS (amyotrofisk lateralsklerose) oppstår hos noen mennesker og hvordan nye mer effektive behandlinger skal kunne gjennomføres med genterapi. Dette forteller neurologlegen Peter Andersen, en av de ledende ALS-forskerne i dette fordypende NeuroPodd-intervjuet som du kan finne HER.

Fremskritt i vårt forskingsprosjekt (2017)

(26.04.2017)

Våre dyktige forskere ved RH i Oslo vil bare informere om nylige fremskritt i vårt forskingsprosjekt.

Som vi/dere vet har vi tatt biopsier fra flere ALS pasienter. Tre av disse fikk vi produsert iPS-celler fra rundt årsskiftet, iPS-celler fra de resterende er ferdigprodusert og så snart vi har karakterisert dem fult ut (innen et par uker), vil vi kunne bekrefte at vi har iPS-celler fra samtlige pasienter.Fra de første iPS-cellene har vi i løpet av våren laget såkalte “nevrale progenitorceller”, som er et mellomstadium på vei til ferdig differensierte nerveceller. Videre har vi tatt disse nevrale progenitorceller fra 2 av pasientene og begynt med differensiering til nerveceller. Dette er en krevende prosess, men vi kan nå melde at vi har klart dette. I begge tilfeller har vi nå ferdig differensierte nerveceller, som er testet både biokjemisk og fysiologisk (her har vi brukt såkalt “elektrofysiologi”, der vi setter elektroder på nervecellene for å bekrefte at de kan danne nerveimpulser og lage forbindelser med hverandre).

Dette er et viktig fremskritt, som vi synes vi/dere burde få høre om. Men det er viktig å understreke at vi har ennå ikke klart å differensiere nervecellene slik at samtlige er de motoriske nervecellene som blir rammet av ALS. Dette er en utfordring som alle andre ALS-forskere sliter med og jobber med å løse internasjonalt, så vi håper at med felles innsats vi skal kunne få det til. VI har flere strategier vi bruker i denne sammenhengen.Til tross for at vi ikke har 100% rene motoriske nerveceller, kan vi allikevel bruke disse nervecellene til å undersøke sykdomsmekanismer relevant for ALS, så den delen av prosjektet har vi også begynt med.

Så ting går fremover!

Mvh Joel

Informasjonsbrev fra 25 ALS leger (2017)

(20.01.2017)

Da har vi mottatt en meget viktig informasjon brev fra 25 ALS leger, som gir informasjon om dette som florer på nett ang. ALS medisiner og behandlinger. Dette er et viktig skriv som vi håper dere tar dere tid til å lese. Denne informasjonen går likt ut til alle de Nordiske land.

Les brevet: ALS brev 2017-01-20

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This